وبینار جدیدی برای برگزاری وجود ندارد

در صورت برگزاری وبینار قبل از آن اطلاع رسانی میشود
img

برای دانلود رایگان این وبینار قسمت زیر را کامل کنید

Notice: Undefined index: ed_c_gdprstatus in /home/kookenoi/public_html/wp-content/plugins/email-download-link/classes/ed-shortcode.php on line 136

توجه

اگر با تلفن همراه و تبلت هستید و تصویر زیر را کامل نمیبینید از دستور العمل زیر پیروی کنید

ابتدا روی سه نقطه کنار مرورگر خود بزنید

img

سپس روی گزینه desktop site و یا هر گزینه شبیه به این کلیک کنید

img